De SDG Supporters Club beken kleur als ambassadeur Stel je voor. Genoeg. Van alles. Voor iedereen. Voor altijd. Het paradijs op aarde is binnen 15 jaar haalbaar. De SDG’s – Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SDG’s zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er...

Maatschappelijk Verantwoord Organiseren
Maatschappelijk Verantwoord Organiseren. Betaalbaar een professional inzetten voor je maatschappelijk event. "Events hebben de kracht om mensen te raken. Te betrekken. Te horen, engageren en verbinden. Laten we events inzetten om mensen bij elkaar te brengen. Met elkaar in dialoog te zijn en de wereld een beetje mooier te maken.."

5 Reasons To Go For Live Communication and how to do it right
5 Reasons To Go For Live Communication and how to do it right. The bigger part of our days information is screaming for the attention of our brains. So why go live? If you are a MarCom professional its your job to make sure your information, content, product or brand gets pass the selection. But how to be more then just a few million extra impulses on a brain?